Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viawookierhubarb wookierhubarb
O ironio!
Reposted frompl pl viaenem enem
6896 e315 500
Reposted frompjbroccoli pjbroccoli viagiacomo-x giacomo-x

Christian Marclay - Body Mixfun with album covers

July 03 2015

0532 3584 500
Ryan Reynolds is a savage.
Reposted fromckisback ckisback viazaczarowanysyf zaczarowanysyf
Damskie suknie stawały się coraz krótsze, a w sezonie 1924-25 po raz pierwszy odsłonięto łydki. Wywołało to prawdziwą burzę, tym bardziej, że w tańcu widoczne bywały również kolana. A to już w ogóle nie mieściło się tradycjonalistom w głowach. W 1922 roku na rynku wydawniczym pojawiła się powieść Victora Margueritte'a "Chłopczyca", popularyzująca wśród kobiet chłopięcą sylwetkę. Całość dopełniała krótka fryzura i kapelusik przypominający kask. Pojawił się ostrzejszy makijaż: szminka, czarny tusz do rzęs, ołówek do oczu i lakier do paznokci. Modne stało się palenie papierosów, szczególnie w ozdobnych długich cygarniczkach.
— Sławomir Koper, Królowe salonów II RP
5641 734f
Reposted fromDuo Duo viazaczarowanysyf zaczarowanysyf

July 01 2015

  • me about to talk in public: *rehearses what im going to say 50 times in my brain*
  • me: today how you are
4329 b475
2146 fc81
Reposted fromraksha raksha viazaczarowanysyf zaczarowanysyf

June 25 2015

1221 ae3e 500

arabellesicardi:

this dog brings me great joy and eternal peace 

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viazaczarowanysyf zaczarowanysyf

memestealingbisexual:

spentingarrulity:

twisteddoodles:

How to respond to the question ‘Are they twins?’. 

Adding from my brother: “You see it too??”

“Triplets, actually. I’m the third.”

June 22 2015

4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viazaczarowanysyf zaczarowanysyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl